PROFESJONALIŚCI
Circle Image

PROFESJONALIŚCI

Mars moje miejsce

Naszych Współpracowników (ang. Associates) traktujemy jak partnerów – to najważniejsi ambasadorowie i interesariusze, którzy swoją pracą przyczyniają się do sukcesu firmy i są gotowi wziąć odpowiedzialność za nasze wyniki. Niezwykle ważne są dla nas jest wzajemne zaufanie, szacunek oraz dobra atmosfera pracy. Nasz zespół to nie tylko kompetentni eksperci w różnych obszarach biznesowych, ale także zgrany zespół ludzi dzielących podobne wartości. To nasi bohaterowie.

W Mars oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie wraz z premiami uzależnionymi od wyników, stabilność zatrudnienia oraz wsparcie w rozwoju kompetencji funkcjonalnych, a także przywódczych oraz szeroki pakiet benefitów pozapłacowych m.in. prywatną opiekę medyczną, pakiet ubezpieczeń, karnetów sportowych, sabbaticale, kursy językowe. Mamy bardzo wysokie standardy etyczne i staramy się być firmą odpowiedzialną społecznie, zawsze blisko i otwarcie współpracując z lokalnymi społecznościami.

Poczytaj o karierze w Mars >>

Jako pracodawcę wyróżnia nas to, że potrafimy docenić zaangażowanie i umiejętności naszych Współpracowników m.in. dzięki systemowi nagradzania innowacyjności (program Make the Difference) czy bonusom za osiągnięcia wykraczające poza zdefiniowane cele (Special Achievement Bonus).

Jesteśmy regularnie doceniani w konkursach, zdobywamy kolejne certyfikaty. To dla nas powód do radości, ale także zobowiązanie, żeby każdego dnia starać się jeszcze bardziej.

Przyszłość w moich rękach

Chcemy, aby nasi Współpracownicy byli dumni ze swojej pracy, rozwijali się razem z firmą i czuli się częścią jednej rodziny Mars. Oferujemy nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego, jasne ścieżki kariery. Większość rekrutacji w Marsie to rekrutacje wewnętrzne, ponieważ zależy nam, aby nasi Współpracownicy byli z nami na długo i rozwijali się wraz z naszą organizacją. Jako pracodawca zobowiązujemy się do nieustannego rozwijania ich umiejętności, nie tylko poprzez pakiet dopasowanych szkoleń, ale również przez realizowanie projektów z różnych obszarów działalności firmy, zarówno lokalnych, jak regionalnych i globalnych. Bo przecież nikt nie chce stać w miejscu.

W Marsie pozwalamy Współpracownikom mieć realny wpływ na biznes, a naszym liderkom i liderom dajemy swobodę działania, ale też oczekujemy od nich odpowiedzialności. Nasi Współpracownicy mają możliwość prowadzenia projektów tak, jak gdyby prowadzili swój własny biznes. Naszym zdaniem to najlepszy sposób, aby rozwijali swoje umiejętności.

Nasze liderki, nasi liderzy

Chcemy, żeby praca w Mars przynosiła naszym Współpracownikom satysfakcję, żeby każdego dnia była dla nich wyzwaniem, a także nieustannie pozwalała im zdobywać nowe doświadczenia. Dlatego z ogromnym zaangażowaniem wspieramy nasze liderki i liderów w rozwijaniu ich talentów. Przynosi to korzyści nie tyko naszym Współpracownikom, ale również całej organizacji.

Nasze podejście do rozwoju liderów skoncentrowane jest na dwutorowych działaniach:

  • wspieramy naszych Współpracowników w zdobywaniu kolejnych szczebli w organizacji
  • wykorzystujemy indywidualne programy wspierające ich rozwój.

Mnogość obszarów biznesowych i zakresu produkcji, jak również lokalizacji, w których działamy, daje niemal nieograniczone możliwości zaspokajania potrzeby ciągłego rozwoju i awansu w ramach jednej organizacji Mars.

Mars jest organizacją uczącą się, otwartą, która zrezygnowała z odgórnego „doradzania” na rzecz dialogu i zadawania pytań. Menedżerowie wszystkich szczebli zachęcani są
do stosowania coachingu w ramach zarządzania swoimi zespołami i wspomagania ich rozwoju. Z kolei proces mentoringu jest ustrukturyzowany i długoterminowy, bazujący na najlepszych światowych praktykach.

Cookie Settings