Obszary biznesowe
Circle Image

Obszary biznesowe

Mars to nie tylko czekolada. Pięć segmentów — Petcare, Mars Wrigley Confectionery, Food, Drinks oraz Symbioscience — pomaga nam dotrzeć do miliardów konsumentów i osiągać sprzedaż globalną na poziomie przekraczającym 35 mld dolarów. Od sprzedaży karmy dla psów PEDIGREE® w Nowej Zelandii do wysiewu nasion SEEDS OF CHANGE® w Afryce Południowej, jesteśmy niemalże w każdym zakątku świata – a pasja naszych Współpracowników pomaga nam postępować we właściwy sposób.

W Polsce Mars jest obecny od 1992 roku. We wszystkich fabrykach i biurach w naszym kraju zatrudniamy blisko 2800 Współpracowników. Chcemy, aby praca w Mars była nie tylko okazją do poszerzania kompetencji, zdobywania wiedzy i doświadczenia, ale również źródłem satysfakcji i zadowolenia
z podejmowanych wyzwań i osiąganych rezultatów.

Sprawdź, który z obszarów biznesowych stworzony jest dla Ciebie.


Współpracownicy działu inżynieryjnego zajmują się przygotowaniem technicznym projektów i ich zarządzaniem. Ich zadaniem jest budowanie i projektowanie nowych linii produkcyjnych, usprawnianie
i optymalizacja procesów oraz urządzeń. Dział Inżynieryjny zajmuje się również poprawą bezpieczeństwa i ergonomii w kompleksach fabrycznych firmy Mars.

Dział ten koordynuje i wspomaga bieżącą pracę naszych fabryk. Współpracownicy z działu Produkcji oraz inżynierowie koordynują projekty, które zmierzają do terminowych realizacji planów oraz optymalizacji wszystkich procesów zachodzących w fabrykach. Finalnym efektem ich pracy jest odpowiedni wolumen jakościowo doskonałych produktów.

Zapewnia maksymalną sprawność wyposażenia technicznego wszystkich fabryk. Współpracownicy zatrudnieni w Dziale Utrzymania Ruchu organizują niezbędne czynności konserwacyjno-obsługowe, prewencyjne przeglądy techniczne oraz bieżące naprawy.

achat

To stąd koordynowane są dostawy opakowań i surowców do fabryk, planowana produkcja oraz wysyłka gotowych produktów do naszych klientów w kraju, jak i za granicą. Dział Logistyki to silne ogniwo łączące fabrykę i klienta.

btlptext

Dział silnie wspiera realizację strategii biznesowej poprzez ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych. Zadaniem działu jest również realizacja globalnej strategii zmierzającej do zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy poprzez efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi oraz ograniczanie negatywnego wpływu
na środowisko.

To Badania i Rozwój są punktem wyjściowym dla wypracowywanych przez nas innowacji, które leżą u podstaw jakości naszych produktów. Zanim przystąpimy do finalnego etapu, czyli produkcji, intensywnie pracujemy nad wdrażaniem nowych, innowacyjnych technologii
i ulepszaniem receptur produktów. Nieprzerwanie rozwijamy
i implementujemy także standardy jakości i bezpieczeństwa. Wszystkie po to, aby nasze produkty nieustannie zachwycały klientów
i ewoluowały, aby zaspokajać ich zmieniające się potrzeby.

prodcution

W dziale S&OP+ Współpracownicy z najwyższą precyzją przygotowują rekomendacje oraz tworzą szczegółowe plany zapotrzebowania na produkty. Zajmują się także przygotowaniem prognoz oraz wszelkich planów sprzedażowych produktów w krótko- i długoterminowej perspektywie czasowej. W tym celu ściśle współpracują z działami Marketingu i Sprzedaży. Dzięki temu nasza firma zapewnia ciągłość
w dostępności asortymentu. Do odpowiedzialności naszych Współpracowników należy także budowanie relacji i kooperacja
z 12 fabrykami w Europie oraz europejskim działem Supply Chain.
S&OP+ jest silnym ogniwem w łańcuchu dostaw, ponieważ łączy część fabryczną ze stroną rynkową.

Dział finansów umożliwia wydajne wykorzystanie naszych aktywów
i planowanie finansowej przyszłości firmy i jej rozwoju. Dział Finansów z jednej strony odpowiada za aktywne wsparcie firmy w wydawaniu rekomendacji biznesowych, z drugiej zaś strony sprawuje kontrolę nad kluczowymi budżetami, a także zapewnia, że środki finansowe wydawane są w jak najbardziej efektywny sposób. Jednym
z priorytetów naszej firmy jest to, aby Mars odpowiadał najwyższym standardom sprawozdawczym i cechował się rzetelnością, także
w sferze transparentności finansowej.

Wierzymy, że kluczem do sukcesu biznesu są nasi Współpracownicy. Dlatego w Marsie Dział Personalny - People & Organization (P&O) - odgrywa kluczową rolę, wspierając zarówno Współpracowników, jak
i rozwój biznesu. Nasz zespół P&O zajmuje się m.in. kreowaniem
i wdrażaniem strategii personalnych, budowaniem wizerunku pracodawcy, rekrutowaniem talentów oraz wspieraniem Współpracowników w rozwoju i budowaniu ścieżek kariery. Dbamy również o zdrowie i samopoczucie Współpracowników zapewniając komfortowe warunki pracy i atrakcyjne pakiety benefitów.

smptext

W ramach działu Marketingu Współpracownicy Mars tworzą nowe idee, które następnie znajdują odzwierciedlenie w naszych produktach. Potrzebna i pożądana jest tu zarówno wiedza w zakresie zachowań konsumentów, a jednocześnie intuicja i umiejętność identyfikacji
z konsumentami, którzy wybierają marki firmy Mars. W ramach aktywności marketingowych w naszej firmie wyróżniamy Marketing Kliencki oraz Marketing Brandowy. Współpracownicy zatrudnieni
w dziale Marketingu Klienckiego zajmują się rekomendowaniem
i wprowadzaniem do kalendarza aktywności promocyjnych. Natomiast w dziale Marketingu Brandowego tworzone są szczegółowe plany komunikacyjne dla marek oraz holistyczne planowanie rocznych aktywności, które wspierają rozwój asortymentu.

To tutaj kompleksowo wdrażamy strategię, realizując ją w działaniach operacyjnych z najważniejszymi Klientami firmy. Bezpośrednio wpływamy na rezultaty biznesowe negocjując warunki współpracy
z Klientami w wielu obszarach. Dział Sprzedaży dba także
o dystrybucję i ekspozycję naszych produktów na sklepowych półkach. Każdego dnia nasi Współpracownicy mają okazję w praktyce stosować swoją wiedzę w zakresie kategorii produktowych, analizy kluczowych danych, technik negocjacji i sprzedaży, by osiągać jeszcze lepsze wyniki. Podejmowane działania pozwalają zoptymalizować sprzedaż
i w dłuższej perspektywie budować wizerunek całej firmy.

smp

Naczelnym zadaniem działu Category Development jest zajmowanie się inicjatywami, mającymi na celu wspieranie wzrostu kategorii.
To tutaj łączą się również działania z obszaru Category Managementu, które obejmują dobór i optymalizację rozwiązań asortymentowych, zarządzanie wizualną stroną kategorii w sklepie oraz Customer Marketingu, gdzie powstają strategie i inicjatywy promocyjne oraz markowe.

Cookie Settings