Nasze Zasady
Circle Image

Nasze Zasady

Pięć Zasad — Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność — codziennie przyświecają naszej pracy i wszystkiemu, co robimy — od przyjaznych rozmów na korytarzu po nasz oficjalny Program Etyki i Zgodności. Każdy Współpracownik zna te Zasady i przestrzega ich od pierwszego dnia.

JAKOŚĆ gwarantuje, że klient zawsze jest na pierwszym miejscu, a my zawsze możemy być dumni z naszej pracy. Konsument jest naszym szefem, jakość jest naszą pracą, a korzystny stosunek ceny do jakości jest naszym celem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ oznacza, że każdy Współpracownik ma swój udział w sukcesie firmy. Jako jednostki, wymagamy pełnej odpowiedzialności od siebie samych; jako Współpracownicy, wspieramy odpowiedzialność innych.

Ze względu na WZAJEMNOŚĆ dążymy do tego, aby wszystkie nasze działania generowały wspólne korzyści i sprawiedliwe zyski. Wzajemna korzyść jest wspólną korzyścią, a wspólna korzyść jest trwała.

WYDAJNOŚĆ zapewnia, że maksymalnie korzystamy z naszych zasobów, a w naszych biurach
i fabrykach generujemy tak mało odpadów, jak tylko się da. Zajmujemy się jedynie tym, co potrafimy robić najlepiej.

A w ramach wszystkich zasad zachowujemy WOLNOŚĆ, która pozwala nam kształtować naszą przyszłość,
by osiągać zyski, które pozwalają nam zachować wolność. Prywatny charakter firmy gwarantuje nam wolność
operowania i podejmowaniu decyzji. Naszym Współpracownikom zapewnia natomiast wolność w zakresie innowacji,
działania i rozwoju przy jednoczesnym osiąganiu wspólnych celów.

Przeczytaj więcej o Naszych Zasadach >>
Cookie Settings