Koncepcja Organizacyjna
Circle Image

Koncepcja Organizacyjna

Mars to jedna z największych na świecie prywatnych firm rodzinnych. Dzięki temu możemy swobodnie
i bez ograniczeń przyjmować perspektywę długofalową, brać odpowiedzialność za nasz los, kształtować kierunek rozwoju biznesu, tworzyć przyjazne miejsca pracy i troszczyć się o dobrostan naszej planety.

To Współpracownicy sprawiają że Mars jest wyjątkową firmą.

Tworzymy zżytą społeczność, w której jest miejsce na współpracę, wzajemny szacunek i środowisko wsparcia, aby zapewniać wzrost, z którego będziemy dumni. To wielość doświadczeń 100 000 utalentowanych Współpracowników napędza nasz sukces. Celebrujemy różnorodność, a łączy nas Pięć Zasad — Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność.

Naszą ambicją jest tworzenie korzyści dla firmy, naszych lokalnych społeczności i dla planety. Jesteśmy globalną społecznością zaangażowanych, pełnych pasji i kreatywnych Współpracowników, odpowiedzialnych za nasz własny rozwój, ale zawsze wspieranych przez naszych liderów i kierowników. Każdy dzień to odkrywanie nowych możliwości dla naszego rozwoju i dla firmy.

Priorytetem jest dla nas wspieranie rozwoju naszych Współpracowników poprzez dostarczanie
im wszelkich możliwych narzędzi, które pozwolą im realizować wyznaczone cele. Poza zawodowymi kompetencjami, staramy się także wspierać ich w innych aspektach życia - podpowiadamy, jak budować zdrowe relacje z innymi ludźmi, jak zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie czy rozsądnie zarządzać oszczędnościami.

MARS to także egalitaryzm i przejrzystość procedur. Traktujemy wszystkich równo, znosimy bariery w komunikacji i codziennych
relacjach. Nasi dyrektorzy nie zamykają się w gabinetach, ale w naszych otwartych biurach pracują ramię w ramię z innymi
Współpracownikami.

Nasz Obietnica – przeczytaj co czyni firmę Mars wyjątkowym pracodawcą >>

Kobieca strona pracy

Matki, siostry, córki, pracownice biur, zakładów, kierowniczki, dyrektorki firm… kobiety pełnią tak wiele ról społecznych i zawodowych.
W firmie Mars wspieramy rozwój i ambicje kobiet! Od kręgów mentorskich i sesji szkoleniowych, po wyższe zasiłki macierzyńskie
i miejsca do karmienia piersią — wdrażamy systemy wsparcia, aby zapewnić kobietom możliwość rozwinięcia skrzydeł. Naszym celem
jest równość płci. Co roku liczba kobiet w naszych szeregach wzrasta średnio o jeden procent. Obecnie 41% naszych Współpracowników
stanowią kobiety, przy czym średnia światowa wynosi 39%. Polska organizacja pozytywnie wyróżnia się na globalnym tle – prawie 60%
zespołu zarządzającego w segmencie Petcare stanowią kobiety.

Bracia mniejsi

Misją firmy Mars jest tworzenie lepszego świata dla ludzi i zwierząt. Wiemy, jak ważne jest pozytywne nastawienie w pracy, jak również
znamy zalety częstego przebywania ze zwierzętami. Nasze biura są przystosowane, by każdy Współpracownik mógł przychodzić ze swoim
psem. W ten sposób zapewniamy opiekunom komfort i swobodę pracy w towarzystwie swoich pupili,a czworonogom przyjazne miejsce
do spędzania dnia.

Przeczytaj jak Współpracownicy Mars tworzą lepszy świat dla ludzi i zwierząt >>
Cookie Settings