CSR i Zrównoważony Rozwój
Circle Image

CSR i Zrównoważony Rozwój

Społeczna odpowiedzialność

Jesteśmy świadomi, że nasze produkty i sposób działania wywierają wpływ i są kształtowane przez naszych klientów, lokalne społeczności, dostawców, decydentów, organizacje pozarządowe. Budujemy
i pielęgnujemy relacje i wierzymy, że wzajemna korzyść jest wspólną korzyścią, a wspólna korzyść jest trwała. I to jest miara naszego sukcesu.

Naszym obowiązkiem jest tworzenie bezpiecznego, zdrowego i zrównoważonego świata dla naszych Współpracowników i społeczności, w których działamy oraz dbanie o dobrostan naszej planety. Dlatego podejmujemy szereg działań ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Społeczności lokalne

Zaangażowanie w życie lokalnych społeczności to dla nas codzienność. Współpracujemy
z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi angażując się w działania na rzecz m. in edukacji,
zdrowia, ochrony przyrody czy polepszania jakości życia ludzi i zwierząt.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach wśród społeczności lokalnej >>

Nasze programy

W Marsie wierzymy, że tworzenie lepszego świata jest zadaniem każdego z nas, a dzieląc się doświadczeniami i wspólnie
planując działania możemy więcej. Liczące już dziesięć lat Program Wolontaryjny Mars – „Mars Volunteer Program” (MVP)
i Program Ambasadorów Mars – „Mars Ambassador Program” (MAP) dają Współpracownikom możliwość rozwoju poprzez
działania na rzecz innych ludzi, zwierząt i całej planety.

Dowiedz się więcej na temat naszych programów >>

Zrównoważony Rozwój

W Mars troska o naszą planetę oraz jej mieszkańców jest dla nas szczególnie ważna. W odpowiedzi na wyzwania i problemy,
z którymi boryka się świat, podjęliśmy się realizacji dalekosiężnych celów w ramach zobowiązania „Sustainable in a
Generation Plan” („Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”).

Plan ten skupia się na obszarach, w których jako Mars możemy spowodować pozytywne zmiany, a tym samym pomóc światu
zmierzyć się z wyzwaniami zdefiniowanymi w „Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ”. Naszym celem jest zmniejszenie
oddziaływania na środowisko, poprawa sytuacji zawodowej miliona ludzi w naszym łańcuchu dostaw oraz zadbanie o zdrowie
i dobre samopoczucie miliardów ludzi i ich zwierząt.

Poznaj nasz „Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu” >>

Mierzymy swoje oddziaływanie i stawiamy sobie długoterminowe cele

W zakresie kształtowania i realizowania działań ku zrównoważonej przyszłości nie uznajemy kompromisów i dróg na skróty.
Zawsze postępujemy tak jak trzeba, a nie tak, jak jest wygodniej. Stawiamy sobie ambitne cele, które regularnie aktualizujemy,
nieustannie szukając nowych sposobów na wypełnianie naszych zobowiązań w ramach wspólnej walki z wyzwaniami, przed
którymi stajemy jako społeczeństwo.

Cookie Settings