DLACZEGO MARS
Circle Image

DLACZEGO MARS

W Mars jednoczy nas wspólny inspirujący cel, a wyróżnia szczególna kultura i więzi, które łączą nas w jedną globalną rodzinę. Jesteśmy dumni z naszego wyjątkowego sposobu prowadzenia biznesu.
We wszystkim co robimy, kierujemy się Pięcioma Zasadami. Mamy wiele możliwości rozwoju, które pozwalają nam uczyć się, budować, marzyć i rozwijać naszą przyszłość - dla firmy, dla społeczności i dla nas. Relacje, które budujemy z ludźmi, których spotykamy na co dzień, zasady, którymi się kierujemy, cele, do których wspólnie dążymy - to wszystko sprawia, że należymy i tworzymy coś więcej niż tylko firmę.

W Mars wzrośniesz ponad to,
co możesz sobie wyobrazić.

 

MARS – globalna firma rodzinna

Ponad 100 lat temu, w swojej domowej kuchni w Tacoma w stanie Waszyngton, młody Frank C. Mars wspólnie z mamą zaczął wyrabiać swoje pierwsze cukierki. W tak zwyczajnych okolicznościach w 1911 roku narodziła się firma MARS, którą w kolejnych latach jego syn Forrest rozwinął w dojrzałe przedsiębiorstwo. Pierwszym batonem stworzonym przez Forresta i jego ojca był MILKY WAY®. Z biegiem czasu zakres ich działalności rozszerzał się poza granice kraju, obejmował nowe receptury i rozwijał w nowych kategoriach produktowych, takich jak gotowe potrawy dla ludzi i jedzenie dla zwierząt.

Dowiedz się więcej o Mars w Polsce i na świecie >>

Nasze Zasady

Pięć Zasad — Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność — codziennie przyświecają naszej pracy i wszystkiemu, co robimy — od przyjaznych rozmów na korytarzu po nasz oficjalny Program Etyki i Zgodności. Każdy Współpracownik zna te Zasady i przestrzega ich od pierwszego dnia.

Poznaj Nasze Zasady >>

Koncepcja Organizacyjna

Mars to jedna z największych na świecie prywatnych firm rodzinnych. Dzięki temu możemy swobodnie i bez ograniczeń przyjmować perspektywę długofalową, kształtować kierunek rozwoju biznesu, tworzyć przyjazne miejsca pracy i troszczyć się o dobrostan naszej planety. To Współpracownicy sprawiają, że Mars jest wyjątkową firmą. Jesteśmy globalną społecznością zaangażowanych, pełnych pasji i kreatywnych Współpracowników, odpowiedzialnych za nasz własny rozwój, ale zawsze wspieranych przez naszych liderów.

Przeczytaj jak działamy >>

Radość z Pracy

Kiedy stajesz się częścią rodziny Mars, otwierają się przed Tobą nowe możliwości rozwoju na bardzo różnych płaszczyznach i w różnorodnych kierunkach. Nieustannie wspieramy wszystkich Współpracowników, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i aspiracji, w ich dążeniu do rozwoju i w odnoszeniu sukcesów. Chcemy, aby każdy dzień spędzony w pracy w Mars był nie tylko okazją do poszerzania swoich kompetencji, zdobywania wiedzy i doświadczenia, ale był również źródłem satysfakcji i zadowolenia z podejmowanych wyzwań i osiąganych rezultatów.

Sprawdź dlaczego lubimy naszą pracę >>

Społeczna odpowiedzialność

Mars nie działa w próżni. Nasze produkty i działania wywierają wpływ i są kształtowane przez wielu naszych interesariuszy — klientów, lokalne społeczności, dostawców, rządy, organizacje pozarządowe (NGO), inne przedsiębiorstwa czy stowarzyszenia branżowe. Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest tworzenie bezpiecznego i zrównoważonego świata dla naszych Współpracowników i społeczności, w których działamy oraz dbanie o dobrostan naszej planety. Dlatego podejmujemy szereg działań ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Odkryj nasze działania na rzecz społeczności i planety >>
Cookie Settings