Zrównoważony rozwój
Circle Image

Zrównoważony Rozwój

W Marsie troska o naszą planetę oraz jej mieszkańców jest dla nas szczególnie ważna. W odpowiedzi na wyzwania i problemy, z którymi boryka się świat, podjęliśmy się realizacji dalekosiężnych celów w ramach zobowiązania „Sustainable in a Generation Plan” („Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu).

Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu skupia się na obszarach, w których jako Mars możemy spowodować pozytywne zmiany, a tym samym pomóc światu zmierzyć się z wyzwaniami zdefiniowanymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Naszym celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprawa sytuacji zawodowej miliona ludzi w naszym łańcuchu dostaw oraz zadbanie o zdrowie i dobre samopoczucie miliardów ludzi i ich zwierząt. Program jest kontynuacją i znacznym poszerzeniem naszych działań. Angażujemy w nasze cele wszystkich Współpracowników oraz kształtujemy wśród nich świadomość środowiskową i postawy sprzyjające ochronie zasobów energii i wody. Prowadzimy kampanie informacyjne, przypominające o dobrych praktykach, takich jak wyłączanie niepotrzebnych odbiorników podczas przerw i postojów czy racjonalne wykorzystanie wody i sprężonego powietrza podczas czyszczenia maszyn i linii produkcyjnych. Zaangażowanie Współpracowników w działania prośrodowiskowe budujemy także poprzez umieszczenie Planu jako stałego punktu dyskusji, omawianego podczas regularnych spotkań działowych i międzydziałowych.

Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu (link do strony globalnej)

Budowanie zróżnicowanego biznesu

Czy to w naszych własnych fabrykach, czy w oddalonym ogniwie naszego łańcucha dostaw, zrównoważony rozwój pozostaje zdecydowanie jednym z najważniejszych aspektów w miarę jak generujemy wzrost będący powodem do dumy.

Globalne zagrożenia, przed którymi stajemy – począwszy od zmian klimatycznych, a skończywszy na niedoborze zasobów – mają wpływ na nas wszystkich. Podobnie jak Wy, chcemy pomóc w budowie zdrowej i prawidłowo rozwijającej się planety. Ale najpierw musimy zbudować zrównoważony biznes. Inwestujemy w energię odnawialną, poprawiamy warunki w naszych łańcuchach dostaw i otwarcie mówimy o zmianach klimatycznych. Podejmujemy także działania zapewniające, że ludzie, na których polegamy – począwszy od drobnych rolników, a skończywszy na dostawcach – odnoszą korzyści z rozwoju naszego biznesu. Ponieważ każdy zasługuje na zrównoważoną przyszłość.

Mierzymy swoje oddziaływanie i stawiamy sobie długoterminowe cele

Podejmujemy działania na rzecz poprawy wpływu naszego biznesu na środowisko, a także na społeczne konsekwencje naszego wpływu na społeczności, których jesteśmy częścią.

Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, jest zrównoważone pozyskiwanie surowców. To oznacza, że dbamy o otrzymywanie najlepszych składników od najlepszych dostawców – dostawców, którym zależy na ziemi, którą uprawiają i którzy szanują prawa wszystkich zaangażowanych osób. Staramy się wprowadzać pozytywną zmianę – począwszy od pomocy rolnikom w wydźwignięciu się z ubóstwa po poszanowanie zasobów naturalnych.

Cookie Settings