Działamy razem
Circle Image

Działamy razem

W Marsie uważamy, że naszym obowiązkiem jest tworzenie bezpiecznego, zdrowego i zrównoważonego świata dla naszych współpracowników i społeczności, w których działamy.

NASZE ZASADY W DZIAŁANIU

Pięć Zasad leży u podstaw naszych wszystkich działań. Każdego roku dzielimy się naszymi postępami, które podjęliśmy, aby przenieść nasz biznes ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Przeczytaj więcej, o tym w jaki sposób wdrażamy nasze Zasady w naszych obszarach działalności (link do strony globalnej)

Społeczności lokalne

Zaangażowanie w życie lokalnych społeczności to dla nas codzienność. Współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi angażując się w działania na rzecz m. in edukacji, zdrowia, ochrony przyrody czy polepszania jakości życia ludzi i zwierząt.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach wsród społeczności lokalnej

Nasze programy

W Marsie wierzymy, że tworzenie lepszego świata jest zadaniem każdego z nas, a dzieląc się doświadczeniami i wspólnie planując działania możemy więcej. Dlatego też nasi współpracownicy mają okazję brać udział w inicjatywach takich jak Mars Ambassador Program czy Mars Volunteer Program

Dowiedz się więcej na temat naszych programów

Zrównoważony Rozwój

W Marsie troska o naszą planetę oraz jej mieszkańców jest dla nas szczególnie ważna. W odpowiedzi na wyzwania i problemy, z którymi boryka się świat, podjęliśmy się realizacji dalekosiężnych celów w ramach zobowiązania „Sustainable in a Generation Plan” (Plan Zrównoważonego Rozwoju w jednym pokoleniu).

Zrównoważony Rozwój

Współpracownicy Marsa wraz z lokalnymi społecznościami pomagają schroniskom znaleźć kochające domy dla zwierząt. Zależy nam na stworzeniu lepszego świata dla zwierząt!


Cookie Settings