Kodeks postępowania dostawcy

Kodeks Postępowania dla Dostawców

Kodeks Postępowania dla Dostawców firmy Mars uwzględnia zasady, których przestrzegania oczekujemy od naszych dostawców. Zawiera ujednolicone na szczeblu globalnym standardy i wytyczne dotyczące każdego z następujących obszarów:

 • Zatrudnianie dzieci
 • Zatrudnienie dobrowolne/praca przymusowa oraz handel ludźmi
 • Praca świadczona przez migrantów
 • Molestowanie, nękanie, czynności dyscyplinarne
 • Sprawiedliwe i równe traktowanie / zakaz dyskryminacji
 • Wynagrodzenie i świadczenia
 • Godziny pracy
 • Wolność zrzeszania się i negocjacje zbiorowe
 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Ochrona środowiska
 • Etyczne praktyki biznesowe
Dowiedz się więcej o naszym Kodeksie Postępowania dla Dostawców (link do strony globalnej)
Cookie Settings