Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Zobowiązanie firmy Mars do zapewnienia Jakości

W roku 1911 Frank C. Mars wyprodukował pierwsze słodycze w swojej kuchni w mieście Tacoma w stanie Washington, kładąc w ten sposób podwaliny pod firmę Mars. W latach dwudziestych XX wieku, Forrest E. Mars senior włączył się w działalność biznesową swojego ojca i po 12 latach wspólnej pracy nad produktami takimi jak batonik Milky Way®, przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Przez kolejne lata rozwijał i dywersyfikował swoją firmę. Podstawą dla budowania marek i biznesu Mars było i jest zapewnienie niezmiennej i niezawodnej jakości. Jakość stanowi pierwszą z naszych Pięciu Zasad, która brzmi: „Konsument jest naszym szefem, jakość jest naszą pracą, a korzystny stosunek ceny do jakości jest naszym celem”. Wdrażamy tę Zasadę w życie za pomocą naszej strategii „JAKOŚĆ w DZIAŁANIU”, której ostatecznym celem jest wiodąca pozycja naszej firmy pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności, w celu zapewnienia dostępu do bezpiecznej i pełnowartościowej żywności dla każdego. Jesteśmy zobowiązani do dostarczania produktów i usług wysokiej jakości, zgodnych ze specyfikacjami, gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności oraz w pełni zgodnych ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacjami obowiązującymi na rynkach, na których są sprzedawane. Jest to szeroka definicja jakości i wpisuje się ona w obowiązki każdej osoby w firmie Mars. Wkładamy wiele wysiłku w to, aby wszyscy Współpracownicy rozumieli swoją rolę w dostarczaniu najwyższej jakości.

Dlatego do obowiązków kadry kierowniczej należą m.in.:

  • Wdrażanie strategii „JAKOŚĆ w DZIAŁANIU”
  • Zagwarantowanie tego, aby cała organizacja była zgodna z wymogami korporacyjnymi i biznesowymi
  • Zdefiniowanie mierzalnych celów oraz przegląd realizacji tych celów w ramach wszystkich zespołów i ze wszystkimi współpracownikami
  • Zapewnienie częstej komunikacji dotyczącej kluczowej roli jakości

Naszą doskonałą jakość zapewniamy poprzez nasz „Proces Zarządzania Jakością w firmie Mars”. Integralną częścią naszych procesów jest cykl zarządzania Deminga „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj” (PDCA). Proces Zarządzania Jakością obejmuje całą naszą firmę i określa nasze wymagania począwszy od projektowania, zaopatrzenia, produkcji, skończywszy na sprzedaży i dystrybucji, a także wymagania dotyczące słuchania i reagowania na głosy płynące ze strony konsumentów i klientów. Centralnym punktem naszego podejścia jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności naszych produktów i procesów, zamiast tylko kontrolowania jakości. „Proces Zarządzania Jakością w firmie Mars” wymaga pełnej zgodności ze wszystkimi naszymi standardami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa żywności oraz regulacjami prawnymi, a także wymaga ciągłego doskonalenia naszych wyników i skuteczności naszych procesów w obszarze jakości. Zobowiązanie naszej firmy do zapewnienia jakości znajduje swoje odzwierciedlenie w niniejszej polityce. Zespół Zarządzający w firmie Mars oczekuje i wymaga, aby wszyscy liderzy i Współpracownicy w pełni przestrzegali tego zobowiązania. Niniejsza polityka podlega regularnemu przeglądowi, z dumą wywieszamy ją w naszej siedzibie w McLean w stanie Virginia, a także komunikujemy wszystkim Współpracownikom.

Cookie Settings