Kodeks Marketingowy

Nasz kodeks Marketingowy

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego, kreatywnego marketingu wszystkich naszych marek. Kodeks ten obowiązuje w odniesieniu do naszych komunikatów marketingowych dotyczących wszystkich artykułów żywnościowych, czekolad, słodyczy i gum produkowanych lub licencjonowanych przez firmę Mars oraz Wrigley na całym świecie, we wszystkich naszych kanałach — począwszy od stron internetowych aż po ogłoszenia prasowe.

Podstawowe zasady naszego Kodeksu Marketingowego to:

  • Nie będziemy kierować działań marketingowych do dzieci poniżej 12 roku życia, ponieważ – w oparciu o dowody naukowe1 – uważamy, że nie umieją one zidentyfikować i zrozumieć perswazyjnego celu reklamy
  • Przekazujemy osobom sprawującym kontrolę, np. rodzicom, informacje, które są im potrzebne do podejmowania decyzji odnośnie właściwego sposobu żywienia swoich dzieci
  • Zachowujemy przejrzystość co do naszej zgodności z kodeksem na szczeblu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Aktywnie analizujemy kodeksy i zachowania marketingowe pozostałych przedstawicieli naszej branży, chcąc spełniać standardy branżowe lub wykraczać poza nie tam, gdzie ma to największe znaczenie
  • Poddajemy przeglądowi i aktualizujemy Kodeks Marketingowy firmy Mars raz na trzy lata, aby mieć pewność, że nasze zobowiązania odpowiadają sytuacji w środowisku zewnętrznym, a nasz kodeks nie jest martwym dokumentem.
Dowiedz się więcej o naszym Kodeksie Marketingowym (link do strony globalnej)

Mars jest sygnatariuszem kodeksu samoregulacyjnego o nazwie EU Pledge, dobrowolnej inicjatywy wiodących producentów żywności i napojów, mającej na celu wprowadzenie zmian w działaniach reklamowych w Unii Europejskiej w odniesieniu do dzieci poniżej dwunastego roku życia. W 2018 r. inicjatywa EU Pledge została dodatkowo rozszerzona w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności poprzez wprowadzenie mechanizmu, dzięki któremu opinia publiczna i organizacje mogą kwestionować zgodność komunikacji marketingowej danej firmy z przyjętym przez nią zobowiązaniem. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj. Jeśli chcesz złozyć zażalenie,kliknij tutaj.

Cookie Settings