Wolność

WOLNOŚĆ

WOLNOŚĆ POZWALA NAM KSZTAŁTOWAĆ NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ, ZYSKI POZWALAJĄ NAM ZACHOWAĆ WOLNOŚĆ

Mars jest jedną z największych prywatnych korporacji na świecie. Własność prywatna jest wyborem świadomym. Wiele innych firm rozpoczęło działalność w tym samym czasie co Mars. W miarę rozwijania się i rosnącego zapotrzebowania na nowe źródła finansowania pozbywały się one jednak udziałów lub przesadnie zwiększały swoje zadłużenie w celu zasilania prowadzonej działalności. W zamian za dalszy wzrost gotowe były poświęcić część swojej wolności. Naszym zdaniem, rozwój i dobrobyt można osiągnąć w inny sposób.

ROLA ZYSKÓW

Wolność korporacji Mars uzależniona jest od generowanych przez nią zysków. Ponieważ nasza korporacja przynosi zyski i generuje gotówkę, nie jesteśmy zmuszeni do pożyczania pieniędzy w takim stopniu, który groziłby nam utratą kontroli nad firmą. Tak długo jak korporacja Mars cieszy się wolnością, nasz dobrobyt może zawsze być na czele naszych priorytetów finansowych. Zaangażowanie każdego współpracownika na rzecz korporacji Mars musi odpowiadać zaangażowaniu rodziny Mars w to, by niniejsze zasady były wcielane w życie z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron wewnątrz naszej korporacji i poza nią. W tym celu co roku reinwestujemy znaczną część uzyskiwanych zysków operacyjnych. Zyski te stanowią zatem źródło gotówki, dzięki której możemy budować nowe i modernizować istniejące zakłady, wkraczać na nowe rynki, finansować prace badawczo-rozwojowe. Wprowadzać kolejne innowacje, wdrażać nowe sposoby działania, a także przejmować kolejne przedsiębiorstwa i zawiązywać strategiczne sojusze, a wszystko po to, aby utrzymać naszą konkurencyjną pozycję.

PRZYSZŁY ROZWÓJ

Jeśli korporacja Mars będzie nadal generować wystarczające zyski, będziemy mogli kierować naszą firmą w sposób, jaki uznamy za najbardziej odpowiedni. W miarę rozwoju korporacji Mars ważymy decyzje dotyczące dywersyfikacji naszej działalności, wkraczając jedynie w te obszary działalności i na te rynki, na których możemy odegrać wiodącą rolę.

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Własność prywatna zapewnia korporacji Mars wolność. Wolność ma to do siebie, że należy z niej korzystać w sposób odpowiedzialny. Dotyczy to w równym stopniu naszych współpracowników i komórek organizacyjnych. Nasz sposób prowadzenia interesów zapewnia nam wolność jako firmie, a naszym współpracownikom jako jednostkom daje swobodę w zakresie wprowadzania innowacji, działania i rozwijania się przy równoczesnym osiąganiu naszych wspólnych celów. Te elementy składają się na środowisko, w którym wszyscy z przyjemnością pracujemy. Własność prywatna, jednomyślność co do obranego celu i wysokie normy etyczne umożliwiają nam szybkie penetrowanie nowych obszarów rynku, dokonywanie śmiałych posunięć w obliczu konkurencji i podejmowanie ryzyka w uzasadnionych przypadkach. Przede wszystkim jednak własność prywatna daje nam możliwość inwestowania, rozwijania działalności i zapewniania dobrobytu naszym współpracownikom w perspektywie długoterminowej. Ten duch stanowił siłę przewodnią korporacji Mars w przeszłości. Od każdego z nas zależy teraz, czy stanie się on siłą przewodnią naszej przyszłości.

Cookie Settings