Wydajność

WYDAJNOŚĆ

W PEŁNI KORZYSTAMY Z NASZYCH ZASOBÓW, NICZEGO NIE MARNOTRAWIĄC I ZAJMUJĄC SIĘ JEDYNIE TYM, CO POTRAFIMY ROBIĆ NAJLEPIEJ

Jak to jest możliwe, że przestrzegamy naszych zasad, równocześnie oferując bardzo korzystny stosunek wartości do ceny i dzieląc się odnoszonymi sukcesami z innymi? Nasza siła leży w wydajności, umiejętności takiego organizowania wszystkich naszych aktywów – fizycznych, finansowych i ludzkich – by uzyskać optymalną produktywność. Dzięki temu nasze produkty i usługi są wytwarzane oraz dostarczane z zachowaniem najwyższej jakości, przy najniższym możliwym poziomie kosztów i zużycia zasobów. Podobnie staramy się zarządzać całą naszą działalnością operacyjną, opierając się na procesach najbardziej wydajnych z punktu widzenia podejmowania decyzji.

ROTA

Filozofia biznesowa Marsa różni się od wyznawanych przez inne korporacje. To właśnie jest głównym źródłem naszych sukcesów. W naszym podejściu wybieramy wskaźnik ROTA, nie tylko jako główny wskaźnik finansowy, ale również jako lokomotywę naszego rozwoju. Dzięki ograniczeniu liczby naszych aktywów zapewniamy konsumentom doskonały stosunek wartości do ceny osiągając jednocześnie dobrą rentowność przy poziomie zysków niższym niż nasi konkurenci. Takie podejście pozwala na uwolnienie jeszcze większych zasobów gotówki, które są przeznaczane na pobudzanie wzrostu.

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ I NISKIE KOSZTY

Zawsze dążymy do podnoszenia produktywności i obniżania kosztów w obrębie komórek organizacyjnych. Nasze biura zostały zaprojektowane jako otwarte przestrzenie, gdzie komunikacja przebiega w sposób bezpośredni, a wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy współpracownikami następuje sprawnie. W naszych zakładach produkcyjnych, zbudowanych z myślą o prostocie, panuje czystość i porządek. Bezustannie dokonujemy kolejnych innowacji – opracowujemy nowe procesy, technologie i metody pracy gwarantujące zwiększone moce produkcyjne przy obniżonej liczbie odpadów, zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko naturalne i optymalnym wykorzystaniu globalnych procesów uczenia się.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Funkcjonowanie każdego przedsięwzięcia biznesowego ma złożony charakter, a skuteczne zarządzanie naszą korporacją wymaga bogatych doświadczeń i rozległej wiedzy. Dlatego długo rozważamy zaangażowanie się w działalność, na której temat możemy nie posiadać dogłębnej, fachowej wiedzy. Kiedy rozpoczynamy działalność w nowym obszarze, nasza polityka, oparta na rentowności aktywów ogółem, pomaga nam w uzyskaniu w możliwie najkrótszym czasie wysokiej wydajności i zyskowności.

WYDAJNOŚĆ JAKO ZADANIE/h2>

Uzyskiwanie pożądanej wydajności jest zadaniem każdego z nas. Wymaga to ciągłej, swobodnej komunikacji oraz determinuje sposób w jaki pracujemy jako indywidualni pracownicy i jako cała organizacja. Praktycznym przejawem wdrażania zasady wydajności są więc przedsiębiorstwa o prostej strukturze, niewielkiej liczbie personelu, realizujące kompleksowe zadania pod kierunkiem utalentowanych współpracowników.

Cookie Settings